Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach

 
Decyzja Nr 41/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1. W celu zapewnienia badaniom naukowym, prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie, zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz wsparcia badaczy przy
   rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z planowaniem i prowadzeniem badań naukowych,
   w szczególności poprzez opiniowanie projektów, w których planuje się oddziaływanie na ludzi
   powołuje się Komisję Etyczną ds. Badań na Ludziach w składzie:
 
     1)  dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji  WNS
        – przewodnicząca komisji ,
    2) dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM – Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego WPiA,
    3) dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, prof. UWM - Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej WNE,
    4) dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, Instytut Filozofii, WH
    5) dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii WNoŚ,
    6) prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór,  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
       WNM,
    7) dr hab. Jan Pawlik, prof. UWM, Katedra Nauk o Rodzinie WT.
2. Zadania oraz zasady postępowania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach określa Regulamin
   wprowadzony zarządzeniem Rektora.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.09.2016
Data publikacji:
18.10.2016 15:07
Data aktualizacji:
18.10.2016 15:07
Liczba wyświetleń:
1055
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec41.docx15.95 KB