Nr 38/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 38/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 września 2016 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Funkcję przewodniczącego Zespołu sterującego pełnić będzie prof. dr hab. n. med.
     Wojciech MAKSYMOWICZ.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.09.2016
Data publikacji:
18.10.2016 14:49
Data aktualizacji:
18.10.2016 14:49
Liczba wyświetleń:
752
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec38.docx14.96 KB