Nr 95/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przyznania nagrody pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizującym zadania w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020

 

 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 95/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2016 roku
 
w sprawie przyznania nagrody pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie realizującym zadania w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, ze środków przyznanych w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”
 
Realizując postanowienia Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 696
z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin wynagradzania ze środków przyznanych w ramach konkursu „Premia
na Horyzoncie” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
W projektach, w których doręczono decyzje Ministra przyznające środki finansowe na wynagrodzenia
ze środków przyznanych w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”, kierownicy projektów są zobowiązani złożyć wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3 „Regulaminu wynagradzania ze środków przyznanych
w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim
w Olsztynie”, w terminie 14 dniu od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2016
Data publikacji:
18.10.2016 14:21
Data aktualizacji:
18.10.2016 14:28
Liczba wyświetleń:
1836
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz95.pdf444.95 KB
wniosekoprzyznanienagrody.docx15.51 KB
Zarz95.docx27.27 KB