Nr 36/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 36/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie §17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.     Ustanawia się Pełnomocnika Rektora do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanego dalej Pełnomocnikiem ds. studiów anglojęzycznych.
2.     Do zadań Pełnomocnika ds. studiów anglojęzycznych należy, w szczególności:
        1)     nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kandydatami i przedstawicielami instytucji
             zajmujących się rekrutacją kandydatów z zagranicy,
        2)     promocja oferty Uniwersytetu na zagranicznych rynkach edukacyjnych,
        3)     wsparcie doradcze dla wydziałów w zakresie przygotowania oferty kształcenia
             oraz realizacji kształcenia anglojęzycznego prowadzonego w pełnych cyklach.
3.     Pełnomocnik ds. studiów anglojęzycznych reprezentuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie w zakresie powierzonych zadań. 
4.     Zakres upoważnienia do reprezentowania Uniwersytetu określa pełnomocnictwo.
5.     W realizacji pełnomocnictwa Pełnomocnik współpracuje z Prorektorem ds. Kształcenia
     i Studentów.
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2016
Data publikacji:
04.10.2016 12:45
Data aktualizacji:
04.10.2016 12:45
Liczba wyświetleń:
1181
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec36.doc32 KB