Nr 35/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym

 

 
Decyzja Nr 35/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym
 
Działając na podstawie §17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rektora do spraw współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym, zwanego dalej Pełnomocnikiem ds. współpracy
   z otoczeniem gospodarczym.
2. Do zadań Pełnomocnika ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym należy:
     1)  podejmowanie działań mających na celu poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem
         gospodarczym przemysłu spożywczego oraz firm z nim współpracujących,
     2)  wspieranie działań innowacyjnych oraz promowanie wyników badań,
     3)  upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjności oraz związków między nauka i gospodarką,
     4)  podejmowanie działań zmierzających do uruchomienia kształcenia dualnego w obszarze
         przetwórstwa mleka.
3. Pełnomocnik ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym reprezentuje Uniwersytet
   Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w zakresie powierzonych zadań. 
4. Zakres upoważnienia do reprezentowania Uniwersytetu określa pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2016
Data publikacji:
29.09.2016 10:20
Data aktualizacji:
29.09.2016 10:21
Liczba wyświetleń:
923
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec35.doc30.5 KB