Nr 33/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na kwestora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 33/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na kwestora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Komisję ds. rozstrzygnięcia konkursu na kwestora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie w następującym składzie:
      1)   prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI,
      2)   prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
      3)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
      4)   prof. dr hab. n.med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
      5)   dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
      6)   dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
      7)   dr hab. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM,
      8)   dr inż.  Wiesław JASTRZĘBSKI,
      9)   dr inż.  Aleksander SOCHA,
     10)  mgr Marzena HERMAŃSKA.
2. Funkcję przewodniczącego Komisji pełnić będzie dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2016
Data publikacji:
29.09.2016 09:56
Data aktualizacji:
29.09.2016 09:56
Liczba wyświetleń:
978
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec33.docx15.58 KB