Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zespół Audytu Wewnętrznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 216, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-35-96; e-mail: jwn@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0202; kod finansowy: 9002

 

Audytor wewnętrzny

mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec

tel. +4889 523-35-96

 

Audytor wewnętrzny

mgr Marta Żak-Gałdzińska
tel. 89 524 55 96

 

na podstawie: Zarządzenia Nr 83 z dnia 15 listopada 2010 roku

   Do podstawowych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:

1)     sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

2)     badanie działalności Uniwersytetu poprzez przeprowadzanie okresowych i jednorazowych audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych,

3)     monitorowanie wykonania działań naprawczych zleconych po przeprowadzonych audytach,

4)     czuwanie nad prawidłowością wykonywania wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonymi wewnętrznie procedurami i zarządzeniami,

5)     podejmowanie działań w kierunku uświadamiania ryzyka i skutecznego nim zarządzania,

6)     współpraca z audytorami zewnętrznymi w zakresie wykonywania swoich zadań,

7)     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,

8)     sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go w terminie do końca marca każdego roku Rektorowi i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie:   Karty Audytu Wewnętrznego

 Do zadań audyt wewnętrznego należy:

1.      opracowywanie rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego,

2.      realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu,

3.      realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez Rektora,

4.      realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu,

5.      realizacja audytu wewnętrznego zleconego na wniosek GIKS-u lub Ministerstwa Finansów,

6.      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,

7.      sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu,

8.      przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdań z ich realizacji Rektorowi, komórce audytu w MNiSW oraz Ministerstwu Finansów,

9.      przekazywanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego zleconego organowi Zlecającemu,

10.  współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wytworzył:
mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2007
Data publikacji:
23.10.2007 11:59
Data aktualizacji:
15.12.2017 13:27
Liczba wyświetleń:
15118
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument