Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”

 

 
 
Zarządzenie Nr 90/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tworzy się
    kurs dokształcający pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”.
2.   Kurs prowadzony jest przy współudziale i współfinansowaniu Hokkaido University (Japonia),
    Faculty of Fisheries Sciences, na podstawie porozumienia.
3.   Zadania i zasady finansowania kursu określa porozumienie z dnia 9 listopada 2015 roku i aneks
    z dnia 4 sierpnia 2016 roku zawarte pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
    a Hokkaido University.
 
§ 2
1.   Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych.
2.   Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
3.   Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Biologii i Biotechnologii
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.08.2016
Data publikacji:
05.09.2016 13:28
Data aktualizacji:
05.09.2016 13:28
Liczba wyświetleń:
1169
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz90.doc35 KB