Nr 85/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w zakresie środowiskowych studiów doktoranckich w ramach...

 

 
Zarządzenie Nr 85/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2016 roku
 
w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w zakresie środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”
 
Na podstawie art. 195 ust. 10 w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
z
uczestnikiem stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich realizującym naukę w  zakresie środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2016
Data publikacji:
26.08.2016 13:23
Data aktualizacji:
26.08.2016 13:32
Liczba wyświetleń:
1537
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz85.docx16.09 KB
ZalZarz85.docx33.36 KB