Nr 84/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UWM w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich

 

 
Zarządzenie Nr 84/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie
wzorów umów o warunkach pobierania opłat
za usługi edukacyjne świadczone przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich
 
Na podstawie art. 195 ust. 10 w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 572, ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich, załącznik Nr 1 - Wzór umowy z uczestnikiem stacjonarnych studiów trzeciego stopnia - doktoranckich, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2016
Data publikacji:
26.08.2016 13:13
Data aktualizacji:
26.08.2016 13:35
Liczba wyświetleń:
1446
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz84.docx14.47 KB
ZalZarz84.docx32.25 KB