Nr 83/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”

 
Zarządzenie Nr 83/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych
w zakresie „Rytmika i taniec”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 80/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 września 2013 roku
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”, wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
       „4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.”
   2)   w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
       „5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie:
       trzy tysiące sześćset złotych 00/100).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2016
Data publikacji:
26.08.2016 13:05
Data aktualizacji:
26.08.2016 13:05
Liczba wyświetleń:
1096
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz83.doc28.5 KB