Nr 79/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 79/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 lipca 2016r., w ramach Katedry Neurologii
i Neurochirurgii, tworzy się Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2016
Data publikacji:
26.08.2016 12:43
Data aktualizacji:
26.08.2016 12:43
Liczba wyświetleń:
1145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz79.doc40.5 KB