Nr 78/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
ZARZĄDZENIE Nr 78/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z Uchwałą Nr 937 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, pozytywnie przez zaopiniowany Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przez Radę Wydziału wprowadza się następujące zmiany organizacyjne na Wydziale:
  1)     z dniem 30 września 2016 roku likwiduje się:
       a)     Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego,
       b)     Katedrę Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi,
  2)     z dniem 1 lipca 2016 roku zmienia się nazwy:
       a)     Katedry Prawa Gospodarczego na Katedrę Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego,
       b)     Katedry Prawa Karnego Materialnego na Katedrę Prawa Karnego Materialnego, Prawa
            Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń,
       c)     Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych na Katedrę Historii
            Prawa Polskiego i Filozofii Prawa,
       d)     Katedry Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa na Katedrę Prawnej Ochrony Państwa.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2016
Data publikacji:
26.08.2016 12:39
Data aktualizacji:
26.08.2016 12:39
Liczba wyświetleń:
1243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz78.doc46 KB