Wersja strony Ewidencja oświadczeń o szkoleniu z dnia 28 luty, 2008 - 08:43

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 20 lipiec, 2010 - 10:21

 

 

Ewidencja oświadczeń o szkoleniu z BIP UWM

Nr ewid

Imię

Nazwisko

Nazwa jednostki

data

uwagi

1.

Izabella Raniszewska

Rzecznik Patentowy

11/07/07


2.

Waldemar Olesiński

Dział Telekomunikacji

11/07/07


3.

Krzysztof Świtała

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

12/07/07


4.

Anna Stachurska

Dział Informatyzacji Administracji

12/07/07


5.

Zdzisława Świtała

Zakład Poligrafii

12/07/07


6.

Andrzej Urbaniak

Dział BHP

13/07/07


7.

Marzena Miedziejewska

Sekcja Inwentaryzacji

13/07/07


8.

Jerzy Karbownik

Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

16/07/07


9.

Zbigniew Borzyszkowski

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

17/07/07


10.

Krzysztof Toporwski

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

17/07/07


11.

Grażyna Giec

Kierownictwo Administracji

17/07/07


12.

Dariusz Raubo

Dział Zaopatrzenia i Transportu

18/07/07


13.

Mirosława Grzanka

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

18/07/07


14.

Danuta Kasperek

Archiwum

01/08/07


15.

Lech Kryszałowicz

Akademickie Centrum Mediów i Promocji

01/08/07


16.

Zofia Gawinek

Wydawnictwo Uniwersytetu

06/08/07


17.

Mariusz Kurowski

Dział Gospodarki Nieruchomościami

06/08/07


18.

Ryszard Gładkowski

Zespół Kontroli Wewnętrznej

23/08/07


19.

Barbara Sepczyńska

Dział Obsługi Technicznej

23/08/07


20.

Helena Kuczyńska

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

04/09/07


21.

Maria Mędlewska-Duda

Zespół Radców Prawnych

11/10/07


22.

Jadwiga Wajszczyk-Niemiec

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej

29/10/07


23.

Małgorzata Klaftt

Biuro Rektora

16/11/07


24.

Jerzy Brzóska

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

20/11/2007


25.

Katarzyna Capłap

Biuro Współpracy z Zagranicą

21/11/2007


26.

Anna Smoczyńska

Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej

28/11/2007


27.

Magdalena Gnyszka

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

30/11/2007


28.

Joanna Kardaś

Wydział Nauki o Żywności

3/12/2007


29.

Ewa Szagała

Wydział Nauk Medycznych

3/12/2007


30.

Elżbieta Wodzińska

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

3/12/2007


31.

Sylwia Malinowska

Zespół Organizacyjno-Prawny

1/12/2007


32.

Joanna Wasiak

Kwestura

27/11/2007


33.

Ewa Mocarska-Wojciechowska

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

20/12/2007


34.

Maja Gabiec

Wydział Biologii

5/12/2007


35.

Zofia Konopka

Wydział Nauk Ekonomicznych

10/12/2007


36.

Joanna Piankowska

Wydział Nauk Technicznych

6/12/2007


37.

Joanna Mańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

6/12/2007


38.

Piotr Dziemidowicz

Wydział Prawa i Administracji

7/12/2007


39.

Agnieszka Kupper

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

7/12/2007


40.

Barbara Choszcz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

7/12/2007


41.

Mariola Adamska

Wydział Matematyki i Informatyki

10/12/2007


42.
Anna Rychrska

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

13/12/2007


43.

Marzena Frejnagel

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

14/12/2007


44.

Bożena Szczerbowicz

Wydział Humanistyczny

7/12//2007


45.

Beata Ruchlewicz

Wydział Teologii

10/01/2008


46.

Bogusław Woźniak

Ośrodek Kultury Studenckiej

29/01/2008


47.

Jadwiga Stocka

Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego

30/01/2008


48.

Grzegorz Dubielski

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

06/02/2008


49.

Zygmunt Bartnikowski

Zespół ds. Zamówień Publicznych

28/02/2008


50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rzecznika Prasowego
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.07.2007
Data publikacji:
22.10.2007 10:16
Data aktualizacji:
20.07.2010 10:21
Liczba wyświetleń:
21233
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument