Nr 89/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 89/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:

§1

Korzystanie z auli i sal ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, odbywa się na podstawie niżej określonych zasad.

§2

1.  Dysponentem auli i sal ogólnouczelnianych jest Kanclerz.

2.  Plany zajęć dydaktycznych w aulach i salach ogólnouczelnianych sporządzają osoby koordynujące układnie planów zajęć na poszczególnych wydziałach, w porozumieniu z jednostką organizacyjną administracji właściwą ds. studenckich.

3.  Osoby koordynujące układnie planów zajęć na poszczególnych wydziałach przekazują, najpóźniej
w dniu rozpoczęcia semestru, harmonogramy obciążenia auli i sal ogólnouczelnianych do jednostki organizacyjnej administracji właściwej ds. studenckich, która prowadzi ewidencję auli i sal ogólnouczelnianych, harmonogramy ich obciążenia w trakcie semestru oraz dokonuje rezerwacji na dodatkowe zajęcia dydaktyczne i spotkania uczelniane w trakcie semestru, zaliczenia i egzaminy w sesji egzaminacyjnej.

4.  Udostępnienie auli lub sali ogólnouczelnianej odbywa się na podstawie potwierdzenia rezerwacji wydanego przez jednostkę organizacyjną administracji prowadzącą ewidencję, o której mowa
w ust. 3.

5.  Pozostałe rezerwacje oraz komercyjne wynajęcie auli i sal ogólnouczelnianych wymagają zgody dysponenta.

6.  Wysokość opłat za komercyjne udostępnienie auli i sal ogólnouczelnianych określa Decyzja Rektora.

§3

Obsługą i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych oraz konserwacją i naprawą sprzętu
w aulach i salach ogólnouczelnianych, zajmuje się jednostka organizacyjna właściwa ds. obsługi obiektów dydaktycznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.08.2016
Data publikacji:
26.08.2016 12:05
Data aktualizacji:
26.08.2016 12:05
Liczba wyświetleń:
2286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz89.docx18.79 KB
Zarz89.docx20.94 KB