Konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej

Strona została usunięta dnia: 21 lipiec, 2016 - 08:41

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE
w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o zastępstwo, pracownika na stanowisku Konsultanta ds. Programów Ramowych UE.
 
Wymagania:
1.     Wykształcenie wyższe.
2.     Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.
3.     Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania i/ lub realizacji projektów
     badawczych lub innych
, w tym finansowanych ze środków UE.
4.     Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania programów ramowych UE (w tym Horyzont 2020).
5.     Doświadczenie w redagowaniu tekstów promocyjnych lub/i popularno-naukowych.
6.     Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla naukowców, przedsiębiorstw.
7.     Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – potwierdzona zdobytymi certyfikatami.
8.     Bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania MS Office i Internetu.
9.     Kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole oraz organizacji warsztatu pracy,
     terminowość, dyspozycyjność, chęć uczenia się.
10.  Umiejętność sprawnego komunikowania się.
11.  Podstawowa znajomość przepisów prawa  zamówień  publicznych.
12.  Mile widziane doświadczenie w pracy w zespołach projektowych.
13.  Mile widziane doświadczenie w opracowaniu materiałów promocyjnych.
14.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych.
15.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie
     przestępstwo skarbowe.
16. Obywatelstwo polskie.

Zakres obowiązków:
1.     Organizowanie szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym.
2.     Przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji.
3.     Udzielanie wsparcia naukowcom przyjeżdżającym do Polski i wyjeżdżającym za granicę,
     dotyczącego kwestii prawnych (np. legalizacja pobytu, podatki, ubezpieczenia).
4.     Działalność konsultacyjna w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z Programów
     Ramowych i innych programów badawczych UE dla przedstawicieli nauki i przemysłu (MŚP)
     z regionu Warmii i Mazur.
5.     Obsługa projektów realizowanych z Programów Ramowych.
6.     Pomoc w nawiązywaniu współpracy i wspomaganie uczestnictwa jednostek naukowych
     w Programie Ramowym.
7.     Aktualizowanie informacji na stronie internetowej RPK.
8.     Przygotowywanie publikacji, materiałów informacyjnych i promocyjnych RPK.
9.     Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, posiedzeniach i spotkaniach dot. tematyki
     zawartej w Programach Ramowych UE  przy współpracy z KPK i Siecią RPK, a także partnerami
     krajowymi i zagranicznymi.
10.  Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością RPK, zgodnie z potrzebami oraz
     możliwościami.
11.  Stałe uzupełnianie wiedzy i zbieranie informacji.
 
Zainteresowane osoby składają w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 221, następujące dokumenty:
1.    CV.
2.     list motywacyjny.
3.     świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
 
Termin składania dokumentów upływa 12 sierpnia 2016 r.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
 
REKTOR

prof. dr hab. Ryszard Górecki
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2016
Data publikacji:
21.07.2016 08:41
Data aktualizacji:
21.07.2016 08:41
Liczba wyświetleń:
1415
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument