Ewidencja Realizatorów BIP UWM

Strona została usunięta dnia: 11 październik, 2012 - 12:47

 

 

Ewidencja Realizatorów BIP UWM

Nr ewid.

Imię

Nazwisko

Nazwa jednostki

telefon

email

1.

Izabella Raniszewska

Rzecznik Patentowy

523-32-23

izaran@uwm.edu.pl

2.

Waldemar Olesiński

Dział Telekomunikacji

523-33-02

waldemar.olesinski@uwm.edu.pl

3.

Krzysztof Świtała

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

523-38-65

krzysztof.switala@uwm.edu.pl

4.

Anna Stachurska

Dział Informatyzacji Administracji

523-47-69

ast@uwm.edu.pl

5.

Zdzisława Świtała

Zakład Poligrafii

523-45-06

zdzislawa.switala@uwm.edu.pl

6.

Andrzej Urbaniak

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

523-45-18

andrzej.urbaniak@uwm.edu.pl

7.

Marzena Miedziejewska

Sekcja Inwentaryzacji

523-36-32

marzena.miedziejewska@uwm.edu.pl

8.

Jerzy Karbownik

Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

523-35-27

jekar@uwm.edu.pl

9.

Zbigniew Borzyszkowski

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

523-34-26

dzial.gospodarczy@uwm.edu.pl

10.

Krzysztof Toporwski

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

523-39-40

k.toporowski@uwm.edu.pl

11.

Grażyna Giec

Kierownictwo Administracji

523-33-44

giec@uwm.edu.pl

12.

Dariusz Raubo

Dział Zaopatrzenia i Transportu

524-02-29

dariusz.raubo@uwm.edu.pl

13.

Mirosława Grzanka

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

523-36-06

m.grzanka@uwm.edu.pl

14.

Danuta Kasperek

Archiwum

524-62-75

danuta.kasparek@uwm.edu.pl

15.

Lech Kryszałowicz

Akademickie Centrum Mediów i Promocji

523-43-57

l.kryszalowicz@uwm.edu.pl

16.

Zofia Gawinek

Wydawnictwo Uniwersytetu

523-36-61

wydawca@uwm.edu.pl

17.

Mariusz Kurowski

Dział Gospodarki Nieruchomościami

523-44-77

mariusz.kurowski@uwm.edu.pl

18.

Ryszard Gładkowski

Zespół Kontroli Wewnętrznej

523-34-52

ryszard.glodkowski@uwm.edu.pl

19.

Barbara Sepczyńska

Dział Obsługi Technicznej

523-33-70

basias@uwm.edu.pl

20.

Helena Kuczyńska

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

523-35-50

helena.kuczynska@uwm.edu.pl

21.

Maria Mędlewska-Duda

Zespół Radców Prawnych

523-39-46

mmd@uwm.edu.pl

 

22.

Jadwiga Wajszczyk-Niemiec

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej

523-35-96

jwn@uwm.edu.pl

23.

Małgorzata Klaftt

Biuro Rektora

523-36-93

margo@uwm.edu.pl

24.

Jerzy Brzóska

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

523-34-74

jerzy.brzoska@uwm.edu.pl

25.

Katarzyna Capłap

Biuro Współpracy z Zagranicą

523-34-67

katarzyna.caplap@uwm.edu.pl

26.

Anna Smoczyńska

Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej

523-35-52

smoczan@uwm.edu.pl

27.

Magdalena Gnyszka

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

523-43-00

magda.gnyszka@uwm.edu.pl

28.

Joanna Kardaś

Wydział Nauki o Żywności

523-34-01

joanna.kardas@uwm.edu.pl

29.

Ewa Szagała

Wydział Nauk Medycznych

524-61-14

wnm@uwm.edu.pl

30.

Elżbieta Wodzińska

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

527-66-73

ela.wodzinska@uwm.edu.pl

31.

Sylwia Malinowska

Zespół Organizacyjno-Prawny

523-33-44

sylwia334@wp.pl

32.

Joanna Wasiak

Kwestura

523-47-34

joanna.wasiak@uwm.edu.pl

33.

Ewa Mocarska-Wojciechowska

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

523-33-82

ewa.mocarska@uwm.edu.pl

34.

Maja Gabiec

Wydział Biologii

523-42-48

maja.gabiec@uwm.edu.pl

35.

Zofia Konopka

Wydział Nauk Ekonomicznych

523-47-75

zofia.konopka@uwm.edu.pl

36.

Joanna Piankowska

Wydział Nauk Technicznych

523-43-76

mechanik@uwm.edu.pl

37.

Joanna Mańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

523-48-31

joanna.mankowska@uwm.edu.pl

38.

Piotr Dziemidowicz

Wydział Prawa i Administracji

524-64-64

piotr.dziemidowicz@uwm.edu.pl

39.

Agnieszka Kupper

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

523-43-35

agnieszka.kupper@uwm.edu.pl

40.

Barbara Choszcz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

523-39-93

choszcz@uwm.edu.pl

41.

Mariola Adamska

Wydział Matematyki i Informatyki

524-60-15

marad@matman.uwm.edu.pl

42.

Anna Rycharska

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

523-45-04

anna.rycharska@geo.kortowo.pl

43.

Marzena Frejnagel

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

523-34-05

frejm@uwm.edu.pl

44.

Bożena Szczerbowicz

Wydział Humanistyczny

524-63-92

dziekan1.human@uwm.edu.pl

45.

Beata Ruchlewicz

Wydział Teologii

523-91-20

beata.ruchlewicz@uwm.edu.pl

46.

Bogusław Woźniak

Ośrodek Kultury Studenckiej

523-32-36

bowo@uwm.edu.pl

47.

Jadwiga Stocka

Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego

524-64-62

jadwiga.stocka@uwm.edu.pl

48.

Grzegorz Dubielski

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

523-33-08

grzes@uwm.edu.pl

49.

Zygmunt Bartnikowski

Zespół ds. Zamówień Publicznych

524-51-11

zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl

50.

Robert d’Aystetten

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

523-45-55

dart@man.olsztyn.pl

51.

Monika Górecka

Regionalne Centrum Informatyczne

524-61-25

monika.gorecka@uwm.edu.pl

52.

Jolanta Gałecka

Biblioteka Główna

523-49-97

jolanta.galecka@uwm.edu.pl

53.

Aurelia Grejner

Wydawnictwo Uniwersytetu
523-36-61

a.grejner@uwm.edu.pl

54.

Kazimierz Kończyk

Dział Zaopatrzenia i Transportu

524-02-29

konczyk@uwm.edu.pl

55.

Anna Stachurska

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

523-36-06

ast@uwm.edu.pl

56.

Emilia Olender

Regionalne Centrum Informatyczne

523-47-69

emilia.sadzewicz@uwm.edu.pl

57.

Marta Romańska

Wydział Nauki o Żywności

523-34-01

marta.romanska@uwm.edu.pl

58.

Joanna Kardaś 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

524-52-02

joanna.kardas@uwm.edu.pl

59.

Agnieszka Topa

Dział Planowania i Organizacji

524-52-04

agnieszka.topa@uwm.edu.pl

60.

Dorota Januszko

Biuro Rektora

523-35-05

januszko@uwm.edu.pl

61.

Paweł Wiereńko

Wydział Nauk Medyczcnych

524-61-01

medicine.info@uwm.edu.pl

62.

Przemysław Zieliński

Biblioteka Uniwersytecka

524-51-53

 przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl

63.

Małgorzata Kempa-Kulas

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

253-45-04

malgorzata.kulas@uwm.edu.pl

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.07.2007
Data publikacji:
22.10.2007 10:11
Data aktualizacji:
11.10.2012 12:47
Liczba wyświetleń:
26236
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument