Nr 76/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie 84/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat...


 
Zarządzenie Nr 76/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie 84/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie
wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia – rachunkowość budżetowa” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 listopada 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia – rachunkowość budżetowa”, realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych”, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł
    (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).”
 
§ 2
1.   Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających
    kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2.   Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
    podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
    opłaty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 14:13
Data aktualizacji:
27.06.2016 14:13
Liczba wyświetleń:
1494
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz76.doc29 KB