Nr 74/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu Komisji ds. oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów

 
Zarządzenie Nr 74/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2016 roku
 
w sprawie regulaminu Komisji ds. oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 5a ust. 2 Uchwały Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Regulamin Komisji ds. oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 12:49
Data aktualizacji:
27.06.2016 12:51
Liczba wyświetleń:
1449
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz74.docx16 KB
ZalZarz74.docx15.22 KB