Nr 25/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 25/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2016 roku
 
w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U.
z 2010 r. Nr 182, poz.1228 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się wykaz stanowisk w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone:
  1)     Prorektorzy
  2)     Kanclerz
  3)     Dyrektor Gabinetu Rektora
  4)     Kwestor
  5)     Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  6)     Administrator Systemu Teleinformatycznego
  7)     Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  8)     Audytor Wewnętrzny
  9)     Dziekan Wydziału
10)   Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych ds. Kształcenia
11)   Kierownik Biura Rektora
12)   Kierownik Biura ds. Kształcenia
13)   Kierownik Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
14)   Kierownik Biura ds. Studenckich
15)   Kierownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej
16)   Kierownik Działu Kadr
17)   pracownicy sekretariatów Rektora i Prorektorów
18)   samodzielny referent rozdzielni korespondencji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3
Traci moc Decyzja Nr 53/2012 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 12:22
Data aktualizacji:
27.06.2016 12:22
Liczba wyświetleń:
934
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec25.doc34.5 KB