Nr 26/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 16/2016 z dnia 9 maja 2016 roku powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów

 
Decyzja Nr 26/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 czerwca 2016 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2016 roku powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu  zobowiązań lub konfliktu interesów
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W § 1 Decyzji Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja
    2016 roku powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów
    wprowadza się następujące zmiany:
      1)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
            „1) prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI,
      2)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
            „2. Funkcję przewodniczącego Komisji pełnić będzie prof. dr hab. Andrzej KONCICKI
            z zastrzeżeniem ust. 3.”
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań
    lub konfliktu interesów przedstawia się następująco:
      1)        prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – Przewodniczący,
      2)        prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI,
      3)        prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,
      4)        dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
      5)        dr hab. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 12:07
Data aktualizacji:
27.06.2016 12:07
Liczba wyświetleń:
986
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec26.docx15.18 KB