Nr 24/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...

 
Decyzja Nr 24/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
 1.  W § 1 Decyzji Nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia
     ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących
     własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pkt 2 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „2) mgr inż. Jadwiga Cierach”.
 
2.  Po zmianie, o której mowa w ust. 1 w skład Komisji wchodzą:
     1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
     2)     mgr inż. Jadwiga Cierach,
     3)     mgr inż. Dariusz Raubo,
     4)     inż. Małgorzata Gawrońska,
     5)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
     6)     mgr Anna Kurzyńska – radca prawny.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.06.2016
Data publikacji:
27.06.2016 12:02
Data aktualizacji:
27.06.2016 12:02
Liczba wyświetleń:
890
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec24.docx16.08 KB