Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
ZARZĄDZENIE Nr 69/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 maja 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 30 września 2016 r.
znosi się Katedrę Filozofii i Polityki Prawa.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 11:44
Data aktualizacji:
04.06.2016 11:44
Liczba wyświetleń:
1283
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69.doc39 KB