Nr 66/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 66/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 maja 2016 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz w związku z 44 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie i uchwałą Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 kwietnia 2016 roku w sprawie
zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze  Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 2 Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia
Nr 64/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej tworzą:
      1) Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych,
      2) Oddział Opracowywania Wydawnictw Zwartych,
      3) Oddział Opracowania Retrospektywnego,
      4) Oddział Czasopism Bieżących,
      5) Oddział Zasobu Czasopism,
      6) Oddział Kontroli Zbiorów,
      7) Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism,
      8) Oddział Kolekcji Dziedzinowych,
      9) Oddział Wypożyczalni,
    10) Oddział Magazynów,
    11) Oddział Zbiorów Specjalnych,
    12) Oddział ds. Komputeryzacji,
    13) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
    14) Punkt Informacji Normalizacyjnej,
    15) Ośrodek Informacji Patentowej,
    16) Sekcja - Centrum Dokumentacji Europejskiej,
    17) Oddział Administracyjno-Techniczny,
    18) Sekcja Promocji.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 11:03
Data aktualizacji:
04.06.2016 11:03
Liczba wyświetleń:
1382
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz66.doc42.5 KB