Nr 65/2016 z dnia 11 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 65/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie  dokumentowania
i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
w Zarządzeniu nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
   1)    w § 1 skreśla się ust. 3,
   2)    w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „1. Informacje zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
będą automatycznie transferowane do modułu sprawozdawczego
        Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
        Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
        (Dz. U.2015 poz. 944) oraz do arkusza oceny nauczycieli akademickich.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 10:56
Data aktualizacji:
04.06.2016 10:57
Liczba wyświetleń:
1652
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz65.docx19.86 KB