Nr 21/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym..

 
 
Decyzja Nr 21/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2016 roku
 
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Butryny gm. Purda, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 570/1
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 14 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28
z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:
      1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
      2)     mgr inż. Anna Anulewicz,
      3)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
      4)     mgr Anna Kurzyńska – radca prawny.
2.    Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez
     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
     w obrębie ewidencyjnym Butryny gm. Purda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
     nr 570/1, o powierzchni 0,1432 ha.
3.    Działka wskazana w ust. 2 stanowi drogę wewnętrzną i zostaje zbyta w równych udziałach
     właścicielom działek przyległych od nr 540 do nr 568 oraz działki nr 569/1
     (zgodnie z Załącznikiem).
4.  Komisja obraduje w obecności radcy prawnego.
5.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 06:00
Data aktualizacji:
04.06.2016 06:00
Liczba wyświetleń:
881
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec21.docx453.54 KB
Zaldec21.docx451.24 KB