Nr 20/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 
Decyzja Nr 20/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 maja 2016 roku
 
w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 1 września 2016 roku powołuję Pana dr. hab. Andrzeja Rychlika, prof. UWM do pełnienia funkcji kierownika studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2016
Data publikacji:
04.06.2016 05:52
Data aktualizacji:
04.06.2016 05:52
Liczba wyświetleń:
893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec20.doc25 KB