Nr 17/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości,stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Decyzja Nr 17/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2016 roku
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie:
     1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący,
     2)     mgr Sławomira Pietrzyk,
     3)     mgr inż. Dariusz Raubo,
     4)     inż. Małgorzata Gawrońska,
     5)     mgr inż. Tomasz Trypuz,
     6)     mgr Anna Kurzyńska – radca prawny.
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
   nieograniczonego
w dniu 10.06.2016 r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości (zgodnie
   z Załącznikiem).
3.  Komisja obraduje w obecności radcy prawnego.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2016
Data publikacji:
03.06.2016 14:30
Data aktualizacji:
03.06.2016 14:31
Liczba wyświetleń:
847
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec17.docx56.12 KB
zaldec17.docx54.68 KB