Nr 97/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)

 
Zarządzenie Nr 97/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
 
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na 2015 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
1.    Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     na rok 2015 (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych).
2.    Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok
     2015 (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych) stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2015
Data publikacji:
24.05.2016 10:48
Data aktualizacji:
24.05.2016 10:48
Liczba wyświetleń:
1136
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr97.doc27 KB
Plan2015.xlsx154.34 KB