Nr 96/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok

 
Zarządzenie Nr 96/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
 
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na 2015 rok
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     na rok 2015.
2.  Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015
     stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2015
Data publikacji:
24.05.2016 10:43
Data aktualizacji:
24.05.2016 10:43
Liczba wyświetleń:
1142
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr96.doc26 KB
Plan2015.xlsx154.34 KB