Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 61/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2016 roku
 
w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1233), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131), w związku z uchwałami Senatu UWM w Olsztynie określającymi efekty kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017, stanowiące załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.

 

 
 Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
WZORY UMÓW:
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2016
Data publikacji:
19.05.2016 12:11
Data aktualizacji:
19.05.2016 12:19
Liczba wyświetleń:
2301
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz61.doc63 KB
ZalNr1.doc53.5 KB
ZalNr2.doc53.5 KB
ZalNr3.doc41.5 KB