Nr 60/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 60/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2016 roku
 
w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z  późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 4-6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 roku, poz. 172 ) oraz w związku z Uchwałą Nr 634 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów,  programów i planów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się standardy kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.  Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia
    i obowiązują dla studiów, których cykl kształcenia rozpoczyna się od 1 października 2016 roku.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2016
Data publikacji:
19.05.2016 12:06
Data aktualizacji:
19.05.2016 12:06
Liczba wyświetleń:
1583
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Zarz60.doc53 KB
Zal2Zarz60.xlsx144.89 KB