Nr 58/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 
Zarządzenie Nr 58/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Urządzanie
    i pielęgnacja terenów zieleni”, pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące
    sześćset złotych 00/100).
 
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
  Rektor
 
  prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2016
Data publikacji:
19.05.2016 11:46
Data aktualizacji:
19.05.2016 11:46
Liczba wyświetleń:
1174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58.doc30 KB