Nr 56/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Nowe media w edukacji i w kulturze”

 
Zarządzenie Nr 56/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Nowe media w edukacji
i w kulturze”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3
i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:

 
§ 1
1.    Na Wydziale Humanistycznym tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Nowe media w edukacji
     i w kulturze”
.
2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
     dokumentów.
4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące
     złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią,a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Nowe media w edukacji i w kulturze” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2016
Data publikacji:
19.05.2016 11:29
Data aktualizacji:
19.05.2016 11:29
Liczba wyświetleń:
1187
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz56.doc30 KB