Nr 54/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Produkcja i marketing pasz przemysłowych” na „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo ...

 
Zarządzenie Nr 54/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Produkcja i marketing pasz przemysłowych” na „Produkcja pasz przemysłowych
i doradztwo żywieniowe”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Produkcja
i marketing pasz przemysłowych” na „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”, w 
§ 1 ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2016
Data publikacji:
19.05.2016 10:46
Data aktualizacji:
19.05.2016 10:46
Liczba wyświetleń:
1225
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54.doc27.5 KB