Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

 
DECYZJA Nr 14/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2016 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz  § 3 ust. 4 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2016
Data publikacji:
11.05.2016 13:53
Data aktualizacji:
11.05.2016 13:56
Liczba wyświetleń:
2096
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec14.docx18.94 KB
ramowaorganizacja.docx17.86 KB