Nr 13/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata

 
 
Decyzja Nr 13/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2016 roku
 
w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), stanowi się, co następuje:

§ 1
Do obsługi kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołuje się Punkt Obsługi Kandydata.
 
 § 2
Do zadań Punktu Obsługi Kandydata należy:
  1)     udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,
  2)     obsługa infolinii telefonicznej dotyczącej rekrutacji, forum internetowego oraz rekrutacyjnej
       poczty elektronicznej,
  3)     obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym, w tym
       wprowadzanie wyników egzaminu dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite
       studia magisterskie oraz wyniku studiów dla kandydatów na studia II stopnia,
  4)     udzielanie pomocy kandydatom w rejestracji na studia, 
  5)     weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie
       na wszystkie kierunki i formy studiów,
  6)     przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,
  7)     inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów
       stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
§ 3
Do pracy w Punkcie Obsługi Kandydata wyznaczone zostają następujące osoby:
  1)     mgr Agnieszka Zdanowska - Kierownik,
  2)     mgr Marzenna Borkowska,
  3)     dr inż. Jarosław Budny,
  4)     dr Stanisław Drozda,
  5)     dr Maciej Duda,
  6)     dr Grzegorz Fiedorowicz,
  7)     mgr Barbara Golonka,
  8)     mgr Paweł Goławski,
  9)     dr Joanna Grabowska,
10)      mgr Beata Gwiazda,
11)      mgr Joanna Janiuk,
12)      mgr Adrian Kornet,
13)      mgr Paweł Łojewski,
14)      dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz,
15)      inż. Edyta Mituniewicz,
16)      mgr Anna Niedziela,
17)      dr Tomasz Nowakowski,
18)      dr Sylwia Okorska,
19)      dr inż. Adam Okorski,
20)      dr inż. Tomasz Olkowski,
21)       Łukasz Olszewski,
22)      dr inż. Katarzyna Pawlewicz,
23)      mgr inż. Monika Pliszka,
24)      mgr Andrzej Pobiedziński,
25)      lic. Irena Rzatkiewicz,
26)      dr inż. Marcin Sidoruk,
27)      mgr Jerzy Socki,
28)      mgr Małgorzata Stankiewicz,
29)      dr Kamil Szandar,
30)      mgr Marzena Śmiech,
31)      dr inż. Agnieszka Trystuła,
32)      inż. Renata Uchal,
33)      dr Marcin Warmiński,
34)      mgr inż. Marta Wasiak.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2016
Data publikacji:
11.05.2016 13:49
Data aktualizacji:
11.05.2016 13:49
Liczba wyświetleń:
1078
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec13.doc43 KB