Nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 
Decyzja Nr 11/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia  5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-2016
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-2016 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
    „6) dr inż. Adam PAWLEWICZ – jako członek Komisji w bloku Agrobiznes.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2016
Data publikacji:
11.05.2016 13:28
Data aktualizacji:
11.05.2016 13:28
Liczba wyświetleń:
879
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec11.doc35.5 KB