Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji

Zarządzenie Nr  45/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2016 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” realizowanego na Wydziale Prawa
i Administracji
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
    złotych 00/100).
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                     Rektor
 
                                                                                 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2016
Data publikacji:
18.04.2016 11:58
Data aktualizacji:
18.04.2016 11:58
Liczba wyświetleń:
1156
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz45.doc30.5 KB