Nr 32/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 32/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2016 roku
 
 
w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się procedurę monitoringu projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zwaną dalej Procedurą,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie powierza się Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2016
Data publikacji:
07.04.2016 08:31
Data aktualizacji:
07.04.2016 08:31
Liczba wyświetleń:
1126
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz32.docx46.57 KB
ZalZarz32.docx45.11 KB