Nr 6/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej

 
Decyzja Nr 6/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2016 roku
 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie w związku z § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 do Statutu UWM
w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W § 2 ust. 1 decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich pkt 11, na okres od 1 marca 2016 r.
do 31 maja 2016 r.,  otrzymuje brzmienie:

„ 11) prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.02.2016
Data publikacji:
30.03.2016 11:37
Data aktualizacji:
30.03.2016 11:37
Liczba wyświetleń:
926
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec6.doc59.5 KB