Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 31/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), art. 94³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 167) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego
załącznik do zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Procedurę antymobbingową w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 ZAŁĄCZNIKI 1-5 do PROCEDURY ANTYMOBBINGOWEJ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.03.2016
Data publikacji:
30.03.2016 10:45
Data aktualizacji:
06.04.2016 07:34
Liczba wyświetleń:
5015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz31.docx19.06 KB
Załączniki do Procedury antymobbingowej (3).docx26.77 KB
proceduraantymobbingowa.docx28.99 KB