Nr 28/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia środowiskowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”

 
Zarządzenie Nr 28/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2016 roku
 
w sprawie utworzenia środowiskowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
§ 2 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Porozumieniem z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej tworzy się środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie
    nauk weterynaryjnych, w ramach
Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego
    KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. 
2.  Studia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w formie stacjonarnej.
 
§ 2
Studia trwają 3 lata i prowadzone są na podstawie programu i planu studiów uchwalonego przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 
§ 3
1.  Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
    kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia
    warunki rekrutacji, określone przez Senat Uniwersytetu.
2.  Limit naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich określa Senat.
 
§ 4
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2016
Data publikacji:
30.03.2016 09:56
Data aktualizacji:
30.03.2016 09:56
Liczba wyświetleń:
1169
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz28.docx17.37 KB