Nr 25/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 
ZARZĄDZENIE Nr 25/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem 1 lipca 2016r.:
   1)     likwiduje się Katedrę Geodezji i Katedrę Administracji,
   2)     tworzy się Katedrę Geodezji i Administracji.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2016
Data publikacji:
23.03.2016 14:46
Data aktualizacji:
23.03.2016 14:46
Liczba wyświetleń:
1202
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr25.doc39.5 KB