Zarządzenie Nr 6 z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: ”Biologia” na „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.

 

Zarządzenie Nr 6

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko  Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 marca 2006 roku

 

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: ”Biologia” na „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami, Zarządzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z późniejszymi zmianami, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Zmienia się nazwę realizowanych na Wydziale Biologii studiów podyplomowych w zakresie: „Biologia”.

2.  Studia podyplomowe otrzymują nazwę: „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.03.2006
Data publikacji:
20.10.2007 08:08
Data aktualizacji:
20.10.2007 08:08
Liczba wyświetleń:
2776
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument