Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Zarządzenie Nr 13/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2016 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzonym Zarządzeniem
Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.), zwanego dalej Regulaminem, wprowadza się nowe brzmienie załącznika Nr 7 do Regulaminu zgodnie z załącznikiem
do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.02.2016
Data publikacji:
25.02.2016 11:48
Data aktualizacji:
25.02.2016 11:48
Liczba wyświetleń:
3544
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr13.doc42.5 KB
ZaldoZarzNr13.docx22.16 KB