Nr 12/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”

 
Zarządzenie Nr 12/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2016 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r., zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”, utworzone Zarządzeniem Nr 35/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2008 roku.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.02.2016
Data publikacji:
25.02.2016 11:34
Data aktualizacji:
25.02.2016 11:34
Liczba wyświetleń:
1133
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr12.doc28.5 KB