Nr 10/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2016

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 lutego 2016 roku

 

w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich

 

Działając na podstawie § 17 ust.7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w UWM w Olsztynie z późn. zm. oraz na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1446), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Zasady sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich, stanowiące
załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.02.2016
Data publikacji:
25.02.2016 11:17
Data aktualizacji:
25.02.2016 11:18
Liczba wyświetleń:
3550
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaldoZarzNr10.docx24.55 KB
ZarzNr10.docx20.52 KB