Nr 9/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” realizowanych na W

 
Zarządzenie Nr 9/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lutego 2016 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wiedza
    o społeczeństwie i edukacja europejska”, pobiera się opłatę w wysokości 2400,00 zł
    (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.02.2016
Data publikacji:
25.02.2016 11:09
Data aktualizacji:
25.02.2016 11:09
Liczba wyświetleń:
1145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr9.doc29 KB