Nr 95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 95/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
 
 
w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.  Wprowadza się Zasady rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2.     Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się od 1 stycznia 2015 r.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 141/2014 Rektora Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2015
Data publikacji:
17.02.2016 10:55
Data aktualizacji:
17.02.2016 10:59
Liczba wyświetleń:
2043
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz95.docx15.8 KB
ZaldoZarz95.docx104.4 KB
Zalnr1dozasadrachunk..pdf67.32 KB
Zalnr2doZasadRachunk..pdf74.92 KB